Archive for יוני, 2014

עונת השיפוצים

אין עונת שנה הנחשבת לעונת שיפוצים אידיאלית – מדובר בהליך שתמיד יהיה קשה ובעייתי עבור הלוקחים בו חלק. יחד עם זאת, כל אחד חייב לעשות את השיקולים שלו בנושא – היתרונות של שיפוצים בעונת בקיץ נחשבים לרבים, הם העובדה שהרבה אנשים בחופש, וקיימת אפשרות לפנות את הבית ולתת לעובדים לבצע את עבודתם בצורה הטובה ביותר. מצד שני, יש כאלו שדווקא החורף יראה להם כעונה מתאימה יותר למטרה זאת.

אז כשמדובר בנושא של שיפוצים ותקופה טובה, רבים יעדיפו את הקיץ, אך בכדי לבחור את הזמן הנכון, קיימת חשיבות גבוהה, לבחון את האפשרויות השונות עבור מטרה זו, לבדוק את החסרונות והיתרונות של כל אחת מהאפשרויות ובמידת הצורך לדחות או להקדים את הליך השיפוצים לעונה או לתקופה אשר תהיה יותר מתאימה עבורכם – הן מבחינת הצורך לפנות את הבית והן מבינות אחרות.